privacy statement

Ons privacy statement

Als je je bij ons inschrijft, informatie opvraagt of een bezoek brengt aan onze website, verzamelen wij gegevens en bepaalde informatie van jou. Op de verwerking van deze gegevens is wet- en regelgeving van toepassing. Onder andere de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze verklaring leggen we het volgende uit:

  • welke gegevens we van jou verzamelen en verwerken
  • waarom wij dat doen
  • hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan

Ons privacybeleid vind je altijd op onze website en kun je als papieren versie opvragen bij de balie van ons fitnesscentrum.

Welke gegevens verwerken we?

Algemeen: Alle gegevens die tot jouw persoon te herleiden zijn.

Online surf- en klikgedrag: Daarnaast verzamelen we informatie over je bezoek aan onze website. Standaard gegevens zoals je IP-adres, maar ook welke pagina je bezoekt, hoe vaak en waar je op klikt.

Cookies: Een cookie wordt gebruikt wanneer jij bijvoorbeeld inlogt op een pagina die je al eerder hebt bezocht. Dan hoef je dat niet weer opnieuw in te vullen. Onze website maakt gebruik van cookies. (ook van derden: via de BodySupport app bijvoorbeeld)

Gegevens bij aanvragen informatie: Bij aanvraag van informatie verzamelen we je naam, emailadres, soms je telefoonnummer.

Gegevens bij lidmaatschap (ook van oud-leden): Als je je bij ons inschrijft, verzamelen en verwerken we de volgende gegevens: Voor- en achternaam, adres, postcode en woonplaats, geboortedatum, emailadres en IBAN-nummer. Wanneer er sprake is van medische informatie die belangrijk is voor ons om te weten (zodat we je goed kunnen begeleiden), worden ook deze gegevens vastgelegd. Laat je je fitheid testen, dan worden ook je bloeddruk, gewicht, vetpercentage e.d. gemeten en vastgelegd.

Waarom leggen we deze gegevens vast?

We leggen deze gegevens vast, omdat we anders onze diensten niet aan je kunnen verlenen. Anders zouden we geen schema's voor je kunnen maken en je voortgang bij kunnen houden. We werken samen met partners die ook jullie gegevens verwerken. Met hen hebben we verwerkersovereenkomsten afgesloten, zodat je ervan verzekerd kan zijn dat jouw gegevens volgens de AVG worden beschermd. 

NB: We kunnen op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn je persoongsgegevens te verwerken en/of aan anderen te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde instantie zoals de politie daarom verzoekt. 

Vanuit marketingdoeleinden kunnen wij je gegevens gebruiken. Ook nadat je het lidmaatschap hebt beëindigd. Wij zullen echter nooit jouw gegevens verkopen aan derden voor marketingdoeleinden.

Hoe gaan wij om met jouw gegevens?

Jouw persoonsgegevens zijn bij ons beveiligd op een passende wijze. Niet alle gegevens zijn voor alle medwerkers inzichtelijk. Personeel heeft geheimhoudingsplicht, dit is contractueel vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Met derden (bijvoorbeeld onze softwareleverancier en accountant) zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten. 

Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is. Zoals hierboven beschreven is, is het noodzakelijk voor onze dienstverlening dat we je gegevens verzamelen en bewaren. Ze zullen echter nooit langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort gegevens. Voor de belastingdienst zullen we financiële gegevens langer moeten bewaren. Wat betreft cookies is dit afhankelijk van je browserinstellingen. Cookies kun je zelf regelmatig verwijderen.

Wil je inzage in jouw persoonsgegevens, een aanpassing maken of heb je bezwaar tegen het feit dat we gegevens van je hebben? Neem dan contact met ons op via de contactpagina op deze website.

Je kunt je uiteraard zelf altijd uitschrijven voor onze nieuwsbrief met de knop onderaan de brief ("unsubscribe").